Máy chạy bộ TPHCM

Trang tin tức đánh giá sản phẩm máy chạy bộ tại TPHCM

Giáo dục

Sự phân tích tiếng Anh là gì? Cách viết một đoạn văn phân tích

Sự phân tích là gì? Sự phân tích tiếng Anh là gì? Ở đây, cụm từ “sự phân tích” thể hiện sự kiểm tra chi tiết bất cứ điều gì phức tạp để hiểu bản chất của nó hoặc xác định các tính năng thiết yếu của nó, như là một nghiên cứu kỹ lưỡng. 

=> Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Sự phân tích tiếng Anh là gì?

Sự phân tích trong tiếng Anh là analysis /əˈnælɪsɪs/,

Ví dụ:

  • Sự phân tích này dựa vào các báo cáo về tù binh chiến tranh Iraq.
  • This analysis is based on Iraqi prisoner of war reports.

 

Cách viết một đoạn văn phân tích:

  • 1.Câu chủ đề 

=> Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Câu này cho người đọc biết đoạn văn của bạn nói về điều gì; nó là ý chính của đoạn văn đó. Nó phải là câu đầu tiên của đoạn văn của bạn. Nếu bạn đang viết một bài luận, câu chủ đề sẽ kết nối với luận điểm của bài luận của bạn.  Câu chủ đề của bạn không thể là một tuyên bố thực tế. Nó phải là một cái gì đó có thể được tranh luận cho hoặc chống lại. 

  • 2.Bối cảnh cho luận điểm của bạn 

Đối với mỗi phần luận điểm bạn chọn, bạn phải định hướng người đọc về những gì đang diễn ra trong văn bản. Điều gì đang xảy ra trong văn bản trong các trang có trích dẫn của bạn trong sách.  Theo quy định, không viết nhiều hơn hai câu theo ngữ cảnh . KHÔNG TÓM TẮT toàn bộ câu chuyện ở đây.  

=> Xem thêm website về chủ đề giáo dục

3. Văn bản dẫn chứng


Đây là một câu hoặc đoạn văn ngắn mà bạn sao chép trực tiếp, từng chữ, từ văn bản vì bạn muốn sử dụng nó làm bằng chứng để chứng minh câu chủ đề và / hoặc luận điểm của mình. Bạn cần đặt dấu ngoặc kép (“…”) xung quanh nó vì những từ này được viết bởi người khác. Hãy nhớ rằng, trích dẫn của bạn là bằng chứng của bạn và phải hỗ trợ những gì bạn đang cố gắng tranh luận.   

4. Tham chiếu trang 

Đặt số trang để chỉ ra vị trí bạn tìm thấy trích dẫn của mình trong văn bản. Số trang được đặt ở cuối phần trích dẫn trong ngoặc đơn. Không bao gồm những thứ sau:  trang, các trang, p., Tên sách, v.v. Chỉ cần số lượng là tất cả những gì bạn cần. 

=> Xem thêm website về chủ đề giáo dục

5. Phân tích 

Giải thích bằng cách của riêng bạn bằng cách nào bằng chứng hỗ trợ câu chủ đề của bạn. Nói về các từ, cụm từ hoặc ý tưởng cụ thể có trong bằng chứng của bạn. Tạo mối liên hệ cụ thể giữa bằng chứng của bạn và câu chủ đề (cũng kết nối nó với luận điểm trong một bài luận). Đừng chỉ viết lại trích dẫn hoặc tóm tắt câu chuyện. Bài phân tích phải có tối thiểu hai câu.

6. Câu Kết luận / Chuyển tiếp 

Nếu bạn chỉ viết một đoạn văn phân tích thì câu này đóng vai trò là kết luận của bạn. Nó trả lời câu hỏi “quan điểm của bạn là gì?” Nó sẽ gắn lại với câu chủ đề. Nếu bạn đang viết một bài luận và đây là một trong những đoạn thân bài, thì câu này được sử dụng để chuyển từ ý tưởng hiện tại bạn đang viết sang ý tưởng tiếp theo mà bạn sẽ viết trong đoạn nội dung tiếp theo. Nó phục vụ như một quá trình chuyển đổi. 

=> Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Bình luận

LEAVE A RESPONSE

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *